Anonim
Kredit: Nicolete Raftu / Shutterstock

Říká se, že silné vztahy jsou budovány na důvěře, ale nový výzkum zjistil, že pracovníci mají velmi malou víru v jejich zaměstnavatele, šéfa nebo spolupracovníky.

Zaměstnavatelé získávají nejméně důvěry ze zaměstnanců v USA, podle studie EY, poskytovatele ověřovacích, daňových, transakčních a poradenských služeb. Konkrétně jen 38 procent amerických pracovníků důvěřuje společnosti, pro kterou pracují. To je dokonce méně než mnoho jejich vrstevníků po celém světě. Z osmi studovaných zemí pouze zaměstnanci ve Velké Británii a Japonsku méně důvěřovali svému zaměstnavateli.

V USA jsou nejdůvěryhodnější mladí pracovníci. Studie ukazuje, že 42 procent tisíciletí důvěřuje své společnosti, ve srovnání se 40 procenty baby boomu a jen 32 procent pracovníků Gen X. [Viz Související příběh: Je váš šéf důvěrou požehnáním nebo prokletím?]

Existuje celá řada důvodů, proč zaměstnanci na celém světě nevěří ve svou organizaci. Mezi faktory, které zvyšují důvěru zaměstnanců v jejich zaměstnavatele, patří:

  1. Odměňování zaměstnanců není spravedlivé.
  2. Rovné příležitosti pro odměnu a propagaci nejsou k dispozici.
  3. Chybí silné vedení.
  4. Fluktuace zaměstnanců je vysoká.
  5. Pracovní prostředí pro spolupráci se neoceňuje.

"Výsledky výzkumu zdůrazňují důležitost kultivace kultury na pracovišti, která si váží otevřené komunikace, inkluzivního vedení a spolupráce - skutečných stavebních kamenů důvěry, " uvedla ve svém prohlášení Nancy Altobello, globální viceprezidentka EY pro talent.

Studie objevila řadu výhod pro zaměstnavatele, když jim jejich zaměstnanci důvěřují. Zaměstnanci, kteří mají vysokou úroveň důvěry v organizaci, s větší pravděpodobností budou šťastnější, budou produkovat kvalitnější práci, budou více zapojeni, zůstanou u společnosti déle a doporučí ji ostatním.

"Vedoucí pracovníci, kteří rozumí faktorům, které ovlivňují důvěru v jejich organizace, budou moci řídit zapojení a udržení zaměstnanců, " řekl Altobello.

Kromě nedůvěry ve společnost, pro kterou pracují, má velké procento zaměstnanců také malou důvěru v ty, se kterými pracují. Studie zjistila, že pouze 46 procent amerických pracovníků má velkou důvěru ve své kolegy a pouze 50 procent z nich cítí podobný názor na svého šéfa.

Mezi faktory, které ovlivňují, zda zaměstnanci důvěřují svému šéfovi, patří to, zda je s nimi jejich manažer zachází s úctou, sleduje to, co říká, komunikuje otevřeně a transparentně a chová se eticky. Kromě toho je větší pravděpodobnost, že pracovníci důvěřují manažerovi, když se domnívají, že je jejich názor oceněn a jsou uznáni za dobře odvedenou práci.

Aby zaměstnanci důvěřovali svým spolupracovníkům, očekávají, že s ostatními budou jednat s úctou, budou dělat kvalitní práci, budou spolupracovat a spolupracovat, budou otevřeně komunikovat a chovat se eticky.

Výzkumní pracovníci také zkoumali, jaké faktory povedou k důvěře v příští generaci zaměstnanců. Ti v Generaci Z uvedli, že jejich důvěra v zaměstnavatele ovlivňuje odměna, propagační kapitál a příležitosti učit se a postupovat předem.

"Zjistili jsme, že rodiče Gen Z často pozitivně i negativně ovlivňují úroveň důvěry, kterou tato další vlna talentů hledá v jejich budoucích zaměstnavatelích, " řekla Karyn Twaronite, EY globální rozmanitost a inkluzivní důstojník. "Dopad toho by mohl být dalekosáhlý, takže pochopením těchto faktorů a aktivním přijetím opatření vůči nim mohou zaměstnavatelé, šéfové a týmy pomoci vybudovat důvěru pro dnešní i zítřejší pracovní sílu."